Τοποθεσία: 
Οδός Εγνατίας, Κέντρο Θεσσαλονίκης

Συστήματα Αλουμινίου:

Ανοιγόμενα με παντζούρι παραδοσιακού τύπου