Τοποθεσία: 
Οδός Ανδριανουπόλεως, Καλαμαριά

Εξαόρoφο επαγγελματικό κτίριο γραφείων

Αναθέτης: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα Semi-structural