Τοποθεσία: 
Θέρμη Θεσσαλονίκης

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα με πλάκα πίεσης