Τοποθεσία: 
Περιοχή ΦΙΞ, Θεσσαλονίκη

Κτίριο γραφείων

Αναθέτης: ΚΑΤΕΘ Γεωργιάδης

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα με πλάκα πίεσης