Τοποθεσία: 
Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Αναθέτης: Κιουρκτσόγλου

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα Semi-Structural