Τοποθεσία: 
Οδός Ανδριανουπόλεως 22, Καλαμαριά

Εξαόροφο επαγγελματικό κτίριο γραφείων

Αναθέτης: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα Semi-Structural