Πολυκατοικία στις 40 Εκκλησιές
Πολυκατοικία στις 40 Εκκλησιές
Τοποθεσία: 
40 Εκκλησιές, Θεσσαλονίκη

Σύστημα Αλουμινίου:

Ανοιγόμενα θερμοδιακοπή σε απομίμηση ξύλου