Τοποθεσία: 
Οδός Κατσιμίδη, Θεσσαλονίκη

Αναθέτης:Arcon

Σύστημα Αλουμινίου:

Συρόμενα