Τοποθεσία: 
Βέροια

Σύστημα Αλουμινίου:

Υαλοπέτασμα Semi-Structural